Vývoj
Hnací silou vývoje jsou zkušenosti. Zkušenosti v oboru. V našem případě zkušenosti špičkových lezců...

První kontakt s prototypem stisků

Adamovy stisky pod zatížením

Zkoušení odlišných úchopů

Odpolední čaj

Ideální úhly pro Campus board

Řešení pevných a zavěšených kulatin

Možnosti profilů malých lišt

Typy úchopů lišt malých rádiusů

Analýza rozdílných profilů lišt

Výběr vhodného povrchu na stisky

Poslední úpravy Adamových stisků

Kontrola výrobní linky

Foto: Petr Piechowicz
 ©
izelva.cz
Obchodní podmínky  Kontakt