Zranění prstů, prevence a represe
1 ZRANĚNÍ

Je dobré získat co nejvíce informací o případných příčinách, vážnosti a metodách léčení zdravotního problému, ale určitě to neznamená nenavštívit odborného lékaře! Naopak!

1.1 DIAGNÓZA

Specialisté diagnostikují poranění klinickým vyšetřením, pomocí metod sonografie (výhodou je možnost vyšetření při pohybu), rentgenu, počítačové tomografie nebo magnetické rezonance.

1.2 LEZECKÁ ZRANĚNÍ

Úraz je porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou. Ze statistik (viz. Graf 1.1) procentuálně vyplývá, že nejčastěji lezecky zraněná část těla nezpůsobená pádem jsou prsty a to především jejich šlachový aparát.

Graf 1.1 Zdroj dat: Eric Hörst - Training for Climbing

Prsty nejsou uzpůsobené dlouhodobému a maximálnímu zatěžování. Navíc problému negativně napomáhají některé druhy úchopů na skále či umělé stěně. Nejčastěji pak na prstech dochází k rupturám (přetržením) šlach či poutek, přičemž poutka jednoznačně „vedou“.

Dva hlavní způsoby poranění:

- zranění z chronického přetěžování ohýbačů šlach = tejpování nepomůže
- na/utržení poutka = tejpování pomůže (tejpování viz. Kapitola 3)

Následující Graf 1.2 ukazuje jasnou korelaci mezi procentuálním výskytem, respektive pravděpodobnosti zranění a výkonnostní úrovní lezce.

Graf 1.2 Zdroj dat: Eric Hörst - Training for Climbing

1.2.1 PŘETRŽENÍ ŠLACHY

Úplné přetržení šlachy není častým zraněním, když už tento problém nastane, musí se šlacha přišít nejpozději do 24 hodin. Zranění se hojí 6 týdnů, ale nutná přestávka v lezení trvá nejméně 3 měsíce, chceme-li se vyhnout velkému riziku obnovení zranění. Při přetržení šlachy se může ozvat prasknutí a prudká bolest v průběhu šlachy na prstu.
MUDr. Ivan Rotman

1.2.2 ZÁNĚT ŠLACHY A ŠLACHOVÉ POCHVY

Zánět šlachy a šlachové pochvy se projevuje následujícími, pozvolna narůstajícími příznaky:

- silná bolest v oblasti šlachy, podél jejího průběhu, často až do dlaně, zejména při zátěži, na tlak se zvyšuje, příp. vystřeluje do předloktí
- bolestivost při stlačení šlachy z obou stran při současné flexi (ohýbání), bolest při flexi proti odporu
- zvukový fenomém "křupání sněhu"
- případná tvorba uzlíků na šlaše a vznik tzv. "lupavého prstu"

Léčba neprojevují-li se další příznaky:

- klid
- 15-ti minutové masáže kostkami ledu třikrát denně po dobu jednoho týdne
- případná a výhodná ordinace protizánětlivých léků je vesměs rychlá a úspěšná
MUDr. Ivan Rotman

1.2.3 PŘETRŽENÍ ŠLACHOVÝCH POUTEK

Obrázek 1.1 Prstencová poutka A1 - A5 (2. - 4. prst)

Závěrný (zavřený) úchop s prohnutými DIP klouby, ohnutými PIP klouby a navíc ještě prohnutým zápěstím, maximálně namáhá napnuté šlachy ohýbače prstů i jejich poutka (viz. Obrázek 1.1). Zejména na úzkých lištách je poutko A2 vystaveno obrovským silám. Každé náhlé zvýšení zátěže způsobí částečné či úplné přetržení poutka se zpravidla slyšitelným prasknutím a náhlou bolestí. Bolest, zduření článku prstu a krevní výron se objeví obvykle do 24 - 48 hodin. Při flexi prstu vzniká dojem, že šlacha vyskakuje z pochvy, případně je vystupující šlacha viditelná. Bolest a zduření mizí během 14-ti dnů, ale bolestivost přetrvává 3 měsíce.

Po tuto dobu je nutný klid resp. značné šetření. Zpravidla se doporučuje tejpování (viz. Kapitola 3), které odlehčí kloubu a umožní zjizvení. Tejpování je vhodné i preventivně na 3. a 4. prstu před plánovaným těžkým lezením. Bezprostředně po úrazu je však nejlépe přiložit dlahu na několik dní až 3 týdny.

Menší natržení lze léčit okamžitým pevným obvazem (viz. Tejpování v Kapitole 3), resp. přelepením prvního článku prstu, aniž však zaškrtíme přívod krve do obvykle ještě zdravé zbývající části. V prvních 48 hodinách bez prodlení zahájíme ochlazování ledem, pak následují střídavé horké a studené koupele a příp. podávání léků, elektroléčba a léčebná tělesná výchova. Prst nesmíme nechat ztuhnout, musíme být schopní jím lehce pohybovat. Léčení, tj. nezatěžování prstu lezením či tréninkem trvá podle rozsahu poranění 6 týdnů až tři měsíce! Dojde-li při zatěžování prstu k bolesti, znamená to, že se léčení bude dále prodlužovat.
MUDr. Ivan Rotman

Obrázek 1.2 Částečná a úplná ruptura poutka

Rupturou rozumíme roztržení tkáně nebo orgánu zevním zásahem (viz. Obrázek 1.2). Z poutek se nejčastěji (ve více než ¾ případů) poruší poutko A2. Většinou je pak poranění následováno zánětem. Při úplné ruptuře jednoho nebo více poutek již šlacha nekopíruje kosti a vytváří tak zvanou tětivu, tím se zhorší i hybnost prstu.

Při vícečetné ruptuře poutek se provádí plastika poutka štěpem šlachy (musculus palmaris longus nebo musculus flexor carpi radialis). Plastikou se hybnost prstu zlepší, odstraní tzv. tětiva a také bolestivost.

2 LÉČBA

2.1 DOBA LÉČENÍ

Následující Tabulka 2.1 udává pouze orientační údaje o doporučené délce léčení. Vzhledem k individuálním případům je vhodné konkrétní problém řešit se specialistou.

Tabulka 2.1 Zdroj dat: Schoffl, Hochholzer

2.2 LÉČBA ZRANĚNÍ POUTEK PRSTŮ

Tabulka 2.2 udává pouze orientační informace o způsobu a doporučené délce léčení. Konzervativní léčbou se rozumí neoperační léčba.

Tabulka 2.2 Zdroj dat: Schoffl, Hochholzer

Bezprostřední léčba poraněných poutek:

- klid, okamžité přerušení lezení či tréninku, ve vážnějších případech návštěva lékaře
- znehybnění
- nesteroidní antirevmatika
- chladová terapie (viz. Kapitola 4)

Po odeznění bolesti a otoku:

- lehká aktivita prstů, natahování, stlačování, lehké strečování a masáže prstů
- využití ohřevných sáčků 10-15 min 3x denně pro zvýšení krevní cirkulace a urychlení léčení
- bylo prokázáno, že kouření zpomaluje léčení šlach a vazů, proto je doporučeno jej omezit
- po 4 týdnech lehké lezení po velkých anatomických chytech
- tejpování (viz. Kapitola 3)
- jelikož utržené poutko samo nesroste nazpět, doporučuje se po poraněnní používat ochranný taping při lezení již napořád

3 TEJPOVÁNÍ

Taping nebo-li tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a vazů.

Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. Ve sportu je taping čím dál více využívaný pro stabilizaci kloubních struktur jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo pro represivní posílení stability již narušeného kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování. Časté je poškození vazů ve smyslu natržení nebo dokonce přetržení. Vazy jsou součástí kloubů a hojí se pevnou vazivovou jizvou, která se často znovu poraní a způsobuje prodloužení vazů. Prodloužené, volné vazy umožní pohyb většího rozsahu než je běžné a tím dochází k opotřebování kloubních chrupavek a dalším degenerativním změnám, které mohou později vyústit až do artrózy.

V rámci terapie se taping užívá jako pasivní podpora, jež má za úkol ulevit namáhanému kloubu a snížit přetěžování dané oblasti. Pomocí tapingu je poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžování a postižená část je udržována ve fyziologicky optimální poloze. Speciální techniky tejpování tedy umožňují kloubu pohyb v jeho běžném rozsahu bez překročení bolestivých hranic.

Kromě užití jako podpůrný prostředek při sportu nebo pro terapeutické účely je taping využíván jako korekční prostředek pro drobné deformace (např. při propadlé nožní klenbě, při vbočeném palci apod.). Dobře také působí na nervový a oběhový systém.

Tejpování je vhodné použít:

- u zdravých kloubů a šlach při náročném a namáhavém výkonu, při nácviku nezvyklých prvků, cviků
- u dříve poraněných kloubů, které mají volnější vazy, nebo se poranění zahojilo jizvami, které jsou křehčí a zranitelnější než zdravá tkáň
- po doléčených poraněních kloubů a šlach při jejich prvním zatěžování
- při vlastním léčení znehybňuje poraněnou část těla, urychluje ústup zánětlivé reakce, umožňuje časnou rehabilitaci a tak brání úbytku svalů a tkání šlach v důsledku nečinnosti, při které dochází při absolutním znehybnění dlahou
MUDr. Ivan Rotman

Nevýhody a omezení:

- tlak pásky může snižovat prokrvení, vzbuzuje falešný pocit bezpečí, že lze prsty přetěžovat bez omezení
- omezení pohybu může vést k návyku nesprávných pohybových stereotypů
- je nevhodné u častých či opakujících se úrazů, neboť nenahradí pevnost zdravých tkání a rovněž v rekonvalescenci s cílem umožnit plnou závodní zátěž před anatomickým a funkčním zahojením
MUDr. Ivan Rotman

3.1 TAPING A LEZENÍ

Dle výzkumů údajně není jednoznačný rozdíl v selhání A2 poutka při tejpování a bez tejpování. To by znamenalo, že tejpování nesnižuje riziko zranění!

Taping umožňuje lézt a přitom snižuje zatížení poutka až o 10%. Poslední vědecké studie potvrdily jeho účinnost při podpoře zraněných poutek v počátečních stádiích léčení. Přišlo se na to, že největší podpory 10% se dosáhne tapingem nejblíže střednímu kloubu prstu, kde poutko A2 bylo zraněno (Švýcarská metoda). Tape (páska) má slabou tažnou charakteristiku oproti zdravým poutkům. Proto není výhodou používání tejpování, když je zranění vyléčeno.

3.2 TYPY DOPORUČENÉHO TAPINGU PRSTŮ

- dvou/tří otočkový jednoduchý tejp na poutka (viz. Obrázek 3.1)

Švýcarská metoda doporučuje tejpovat u kloubu při standardních dvou/třech otočkách.

Obrázek 3.1 Švýcarská metoda

- X taping (osmičkový taping, viz. Obrázek 3.2)

Vezmi kus pásky 2 cm široký a 20 cm dlouhý a omotej jednou otáčkou okolo základny prstu (mezi 2. a 3.). Ohni prst do tvaru písmene "C" a veď obtočení pásky pod ohnutou stranou prstu v místě kloubu. Nahoru nad prst a mezi prvním a druhým kloubem. Stále drž ohnutý prst ve tvaru C. Zde vytvoř dvě otáčky. Vrať se zpět opět pod kloubem a udělej ještě jednu a půl závěrečných obtočení.

Obrázek 3.2 Osmičkový taping

- H taping (viz. Obrázek 3.3 a Obrázek 3.4)

Uchopte tejpovací pásku do levé ruky, odrolujte z ní kus dlouhý cca 22 cm, odtrhněte kus dlouhý cca 11 cm. Roztrhněte podélně z každé strany, uprostřed nechte spojení dlouhé cca 1,5 cm. Připlácněte tuto spojenou část na střed 1. kloubu, počítáno směrem od dlaně. Omotejte "nožičky" kolem prstu.

Obrázek 3.3 H taping

Obrázek 3.4 H taping

4 CHLAZENÍ STUDENOU VODOU S LEDEM PODLE DAVE MACLEODA

Při aplikaci studené vody na problémové místo je počáteční snížení průtoku krve následováno výrazným rozšířením cév a dodatečným zvýšením krevního toku až o 500%. Tento proces je nazýván Lewisovou reakcí. Zúžení a rozšíření cév trvá přibližně 30 minut a proto by aplikace studenou vodou měla trvat tak dlouho. Ponořte zraněnou ruku do nádoby se studenou vodou s cca 5 kusy kostek ledu. Nechte ruku po celou dobu ve vodě. Jestliže vaše ruka nezrůžoví a necítíte tok krve po 10 minutách, pak je voda příliš ledová. Vyzkoušejte aplikaci jednou až dvakrát denně. Nepoužívejte ji po čerstvém úrazu, kde je evidentní zánět!

Video s komentářem ZDE 

A MUERTE tip:

- na menší komplikace a lepší regeneraci prstů funguje mimo podchlazování ledovou vodou také střídání teplé a studené vody na lepší prokrvení prstů např. po visech nebo cvicích na campus boardu

5 RESUMÉ

5.1 VAROVÁNÍ

Mnoho lezců má trvalé zranění z přetížení. Nejvíce jsou ohroženi ti, kteří mají nejlepší schopnosti a předpoklady a také odhodlání k lezení. Lezci by si měli být vědomi rizikových faktorů, které způsobují zranění a být schopni odhalit příznaky, když se objeví.
Wright 2001

5.2 DOPORUČENÍ

- zahřátí a strečování
- tejpování (není ale dostatečné pro zabránění zranění!)
- masáž prstů
- zvýšená pozornost na práci nohou snižuje pravděpodobnost zranění, často dojde ke zranění při smeknutí nohy, kdy jsou prsty enormně zatíženy
- dostatečná regenerace a spánek
- dieta, resp. nižší váha snižuje pravděpodobnost zranění
- vitamíny a vhodné doplňky stravy
- v případě zranění není nutné přestat lézt, ale neměli byste lézt s bolestí, řešením je lezení po větších chytech bez bolesti
- po zranění a samozřejmě nejen po je doporučeno používat co nejvíce otevřený úchop
- po zranění pak pouze tento - TRPĚLIVOST!

6 K TÉMATU A MUERTE PŘIPRAVUJE

- instruktážní video různých typů tejpování prstů, preventivní i represivní metody
- instruktážní video masáže prstů

VÁŠ A MUERTE TÝM
 ©
izelva.cz
Obchodní podmínky  Kontakt